Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy

 

  • elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: /gsybs47227/
  • adres poczty elektronicznej: 
  •  niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.47.2022.JSz 
  • Identyfikator postępowania (ID): 92991156-0694-4e76-803d-a039d4c199a0

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (147,97KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf (1,19MB)
 

Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna:

ZIPPASTERÓWKA DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip (45,02MB)
 

Załączniki do SWZ nr 2-7:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ.docx (48,13KB)
 

Załącznik do SWZ  nr 8- projekt umowy:

PDFzał. nr 8 do SWZ- Projekt umowy.pdf (721,40KB)
 

Wyjaśnienia SWZ:

PDFWyjaśnienia SWZ.02.11.pdf (1,11MB)
 

ATHPR_Pasterowka_20220916_zm.ath (218,91KB)
PDFPrzedmiar - z wykreślonymi pozycjami.pdf (8,06MB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (38,01KB)
 

Wyjaśnienia i zmiana SWZ:
PDFWyj. i zm. SWZ z 04.11.pdf (1,12MB)
 

Przedmiary:

ZIPprzedmiary.zip (535,62KB)
 

Zmian SWZ:

PDFZmiana SWZ.pdf (991,16KB)
 

Przedmiary:

ZIPPrzedmiary.zm.zip (543,24KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:

PDFinformacja o kwocie.pdf (957,21KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:
PDFinformacja z otwarcia.pdf (1,00MB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór. www.pdf (812,46KB)