Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego


Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego

 

  • elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: /gsybs47227/
  • adres poczty elektronicznej: 
  •  niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.43.2022.JSz 
  • Identyfikator postępowania (ID): 424b6870-b22a-4b37-92c7-c15f049795de

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (146,51KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf (1,23MB)
 

Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna:

001Dokumentacja techniczna.zip.001 (40,00MB)
002Dokumentacja techniczna.zip.002 (40,00MB)
003Dokumentacja techniczna.zip.003 (39,47MB)
 

Załączniki do SWZ nr 2-7:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ.docx (48,33KB)
 

Załącznik do SWZ  nr 8- projekt umowy:

PDFzał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf (701,04KB)
 

Zmiana SWZ:

PDFzmiana SWZ.pdf (1 008,31KB)
 

Załącznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy po zm.

PDFzał. nr 8 do SWZ - projekt umowy po zm..pdf (701,45KB)
 

Instrukcja pobierania i otworzenia załącznika nr 1 -Dokumentacja techniczna:

DOCXinstrukcja dotycząca pobrania i otworzenia załącznika nr 1 - dokumentacjha techniczna.docx (12,36KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia:

PDFinformacja kwota..pdf (893,54KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia..pdf (1 001,39KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie www.pdf (811,54KB)