Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Czerwiec 2018

PDFBudowia elektroenergetycznej linii kablowej n/N wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania zakładu produkcyjnego w m. Nowy Świętów 108 na działce nr 34/3, oraz przebudową w stacji transformatorowej rozdzielnicy niskiego napięcia,planowanej do realizacj.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf
 

Wersja XML