Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

  • elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: /gsybs47227/
  • adres poczty elektronicznej: 
  •  niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.1.39.2022.JSz 
  • Identyfikator postępowania na miniPortalu (ID): 7c742f04-983b-42d2-b978-2f4464b22b70

 

Na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert .Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022r. do godziny 9.00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (163,88KB)Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):
PDFSWZ.pdf (1,42MB)


Załączniki nr 1a, 1b, 1c do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia:

DOCX1a.Opis Przedmiotu Zamówienia - laptopy.docx (19,66KB)
DOCX1b.Opis Przedmiotu Zamówenia - komputery stacjonarne.docx (18,28KB)
DOCX1c.Opis przedmiotu Zamówienia- tablety.docx (16,54KB)


Załączniki do SWZ nr 2-6:

DOCXZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE NR 2-6 DO SWZ.docx (86,47KB)
 

Załączniki do SWZ nr 2a, 2b, 2c:

DOCX2a. Opis zaoferowanego sprzętu - laptopy.docx (19,33KB)
DOCX2b. Opis zaoferowanego sprzętu - komputery stacjonarne.docx (17,53KB)
DOCX2c. Opis zaoferowanego sprzętu- tablety.docx (15,90KB)
 

Załączniki do SWZ  nr 7a, 7b, 7c- projekty umów:

DOCX7a.Umowa - laptopy.docx (91,88KB)
DOCX7b. Umowa - komputery stacjonarne.docx (92,00KB)
DOCX7c.Umowa - tablety.docx (91,73KB)
 

Załączniki nr 8a, 8b, 8c do SWZ- Tabele

PDF8a.Tabela z dnia 11.08.2021 (laptopy).pdf (1,75MB)
PDF8b.Tabela z dnia 23.08.2022 (komputery).pdf (1,31MB)
PDF8c.Tabela z dnia 29.08.2022 (tablety).pdf (1,11MB)
 

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia09.09.2022r.:

PDFWyjaśnienia SWZ 09.09..pdf (659,03KB)
 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 14.09.2022:

PDFwyjaśnienia i zmiana SWZ 14.09..pdf (735,91KB)

DOCXzał. nr 1a do SWZ Ppis-przedmiotu-zamowienia-laptopy.docx (19,41KB)
DOCXZał. nr 2a do SWZ- Opis-zaoferowanego-sprzetu-laptopy.docx (18,78KB)
 

DOCX7a.Umowa - laptopy.docx (92,01KB)
DOCX7b.Umowa - komputery.docx (92,02KB)
DOCX7c.Umowa - tablety.1..docx (92,02KB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34,77KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

PDFinformacja o kwocie.pdf (818,16KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf (1 011,83KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu. www.pdf (818,82KB)