Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1861-PR.445.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia w dniu 30 września 2022 roku wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach

ZARZĄDZENIE NR 1861-PR.445.2022
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia w dniu 30 września 2022 roku wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

Na podstawie § 33 ust.4 i 5 Uchwały Nr XL/405/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach i nadanie jej statutu, zarządzam co następuje:

§1 

Powołuję Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia, w dniu 30 września 2022 r.  wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach w składzie:

  1. Pan Piotr Wierzbicki Sekretarz Miasta Głuchołaz
  2. Pan Paweł Szpak Radny Rady Miejskiej w Głuchołazach
  3. Pani Klaudia Pach  Radna Rady Miejskiej w Głuchołazach

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta


§3 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.