Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - maj 2018

PDFBudowa linii energetycznej kablowej 0,4 kV [do zasilania budynków jednorodzinnych] , planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów , działki nr ewid.: 946/7, 946/10, 946/28, 946/29, 946/30, 946/31, 946/38, 946/35, 946/36.pdf
 

Wersja XML