Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rady Miejskiej

Pracą Wydziału kieruje Kierownik Biura - mgr Patrycja Kanarska

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:

 1. wykonywanie wyznaczonych przez Radę Miejską zadań, zapewnienie sprawnej i właściwej organizacji i obsługi sesji Rady, stałych i doraźnych Komisji Rady,
 2. zapewnienie zgodności działania Rady z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. współdziałanie z organami samorządowymi działającymi na terenie Gminy,
 4. obsługa kancelaryjno – biurowa w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, Komisje stałe, zespoły kontrolne, oraz prawem określone jednostki kontrolne i nadzorcze,
 5. obsługa Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla rozstrzygania spraw dyscyplinarnych pracowników Urzędu,
 6. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, referendum i konsultacji społecznych – w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami, zadanie wykonywane wspólnie z wyznaczonymi Wydziałami Urzędu,
 7. prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady Miejskiej, przepisów gminnych oraz opinii i wniosków komisji i radnych, a także egzekwowanie terminowej ich realizacji,
 8. promulgacja Uchwał Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
 9. organizowanie kontaktów Radnych z organizacjami, stowarzyszeniami, oraz mieszkańcami Gminy,
 10. organizacja i obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady, oraz obsługa spotkań radnych z wyborcami.
Wersja XML