Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji  w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla  Gminy Głuchołazy w 2022 roku

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ OGŁASZA
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU

dot. naboru wniosków na udzielenie dotacji  w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla  Gminy Głuchołazy w 2022 roku

ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r.,  w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 lutego 2022 r. otwartego konkursu, wsparcia w poszczególnych zadaniach postanowiono udzielić następującym wnioskodawcom:

Zadanie nr 1 - piłka nożna

  1. Kamieniarski Klub Sportowy „Sudety” w Burgrabicach, Burgrabice 182, 48-355 Burgrabice - wysokość środków publicznych: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł).
  2. Ludowy Zespół Sportowy Polski Świętów, Polski Świętów 62/3, 48-330 Nowy Świętów -wysokość środków publicznych: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł).
  3. Głuchołaski Klub Sportowy „GKS Głuchołazy”, ul. Konopnickiej 2, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).
  4. Klub Sportowy Bodzanów - Nowy Świętów, Nowy Świętów 126, 48-330 Nowy Świętów - wysokość środków publicznych: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł).

Zadanie nr 3 - kolarstwo

  1. Głuchołaski Oddział PTTK - Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL”, ul. Powstańców Śląskich 50/23, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł).
  2. Głuchołaski Klub Kolarski „Victoria”, ul. Bohaterów Warszawy 13of., 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł).

Zadanie nr 4 - koszykówka

  1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry Basket” Głuchołazy, ul. Słowackiego 1, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 57.770,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł).

Zadanie nr 5 - karate

  1. Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego, ul. Konstytucji 3-go Maja 11/6, 48-340 Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł).
  2. Klub Karate Ronin Głuchołazy, ul. Rynek 24/1, 48-340 Głuchołazy- wysokość środków publicznych: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).
  3. Klub Sportowy DOJO Ikigai ul. Koszyka 17/7, 48-340  Głuchołazy - wysokość środków publicznych: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł).