Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - kwiecień 2018

PDFbudowie linii kablowej podziemnej 15kV oraz linii światłowodowej, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, działki nr ewid.: 969 , 366/8 , 367 , 735 , 975 , 736 , 983 , 995 , 981 , 979 , 798 , 739/1 , 799/1 , 801 , 728/6 , 987 , 805/3 , 805/2 , 8.pdf
PDFbudowia elektroenergetycznej linii kablowej n/N wraz zabudową złączy kablowych do zasilania zakładu produkcyjnego w m. Nowy Świętów 108, na działce nr 34/3 km2. Przebudowa w stacji trafo rozdzielnicy niskiego napięcia.pdf
PDFbudowie węzła sieciowego 15/04kV - budowie linii kablowej podziemnej 15kV, budowa linii podziemnej 0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV , działki nr ewid.: 848/179 , 848/198.pdf
 

Wersja XML