Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid. 953/118, 953/119, 953/120, 953/121, 953/122, 953/132, 953/133, 953/134, 953/135, 953/136, 953/137

OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Głuchołaz

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  :

 

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid. 953/118, 953/119, 953/120, 953/121, 953/122, 953/132, 953/133, 953/134, 953/135, 953/136, 953/137.

 

Postępowanie wszczęto na wniosek :

 

Spółki TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanej przez Pana Mieczysława Kokurowskiego [Kokurowski], Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe,”AMIKAR”, ul. Słowiańska 13d, 48-300 Nysa.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.