Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osiągane przez Gminę Głuchołazy poziomy recyklingu

Osiągane przez Gminę Głuchołazy poziomy recyklingu

 

Od 2013r. do 2020r. na terenie Gminy Głuchołazy (z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) odebrano następujące ilości wytworzonych odpadów komunalnych, które ustalono na podstawie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z Gminy Głuchołazy.

 

Na wykresie nr 1 przedstawiono osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2020.

 

 Wykres 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2020.

Brak opisu obrazka

Z przedstawionego wykresu wynika, że:

Na wykresie nr 2 przedstawiono osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2013-2020.

 

Wykres 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2013-2020.

Brak opisu obrazka

Z przedstawionego wykresu wynika, że:

 

Na wykresie nr 4 przedstawiono osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w latach 2013-2020.

 

Wykres 4. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w latach 2013-2020.

Brak opisu obrazka

Z przedstawionego wykresu wynika, że:

Wersja XML