Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: „Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy” Nr ZP.271.2.6.2018.JS

Głuchołazy, dnia 21.03.2018 r.

ZP.271.2.6.2018.JS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pod nazwą:

Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy
w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy”

 

Termin złożenia oferty: 27.03.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Istotne Warunki Zamówienia:

ZIPIstotne Warunki Zamówienia.zip

 

Wyciąg z protokołu postępowania (w tym informacja o unieważnieniu postępowania):

PDFWyciąg z protokołu.pdf
 

 

Wersja XML