Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

342. G. Ptak

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie docelowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1681, polegającej na wyznaczeniu przejazdu dla rowerzystów (koloru czerwonego) zgodnie z istniejącym oznakowaniem pionowym o symbolu D-6b. Wskazany odcinek usytuowany jest na wysokości drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Podlesie (załącznik zdjęciowy).

Ponadto wnioskuje o obniżenie krawężnika przed zakończeniem istniejącego ciągu pieszo-rowerowego tuż przed przejściem granicznym, który umożliwi bezpieczne zjechanie rowerzysty z istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na drogę w kierunku czeskiej miejscowości Zlate Hory.

Swoją prośbę motywuję poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także dużą popularnością wśród rowerzystów wspomnianego odcinka drogi na którym istnieje oznakowany rowerowy Szlak Czarownic.

Z uwagi na malownicze ukształtowanie terenu (Jezioro Nyskie i Otmuchowskie oraz Góry Opawskie) oraz ogromny potencjał rozwoju turystyki rowerowej proszę o informację czy Starostwo Powiatu Nyskiego planuje oznakować na nowo tabliczkami R-4 trasę międzynarodową Euro-Velo-9 oraz trasę krajową nr 12 zgodnie z opracowaną koncepcją tras rowerowych na pograniczu polsko-czeskim (link: https://map.nmaps.pl/irt.dspl.k2omTO/cykloprojekt), a także odnowić oznakowanie Szlaku Czarownic?

PDF342. G. Ptak.pdf
 


 

Wersja XML