Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pumptrack w Głuchołazach dla każdego-ETAP I

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Pumptrack w Głuchołazach dla każdego- ETAP I

 

Zamówienie finansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf
 

Załączniki do SWZ nr 2-7:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ.docx
 

Załącznik do SWZ nr 8- Projekt umowy:

PDFzał. nr 8 do SWZ-projekt umowy.pdf

Załącznik 1A: Projekt zagospodarowania terenu:

ZIPProjekt zagodpodarowania terenu.zip
 

Załącznik 1B- Dokumentacja techniczna

ZIPPUMPTRACK_ETAP_I.zip
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

PDFinformacja o kwocie.pdf..pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf..pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór. strona.pdf
 

Wersja XML