Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) p.t.: „Budowa drogi w miejscowości Podlesie na odcinku od drogi powiatowej nr DP1620 O do przejścia granicznego Polska – Czechy”

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) p.t.: „Budowa drogi w miejscowości Podlesie na odcinku od drogi powiatowej nr DP1620 O do przejścia granicznego Polska – Czechy”

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf


Załącznik nr 1 do SWZ- Mapa poglądowa przebiegu drogi

JPEGZałącznik 1 - Mapa przebiegu drogi .jpeg
 

Załączniki do SWZ nr 2-7:

DOCXzalaczniki edytowalne do SWZ nr 2-7.docx
 

Załącznik do SWZ  nr 8- projekt umowy:

DOCXZał nr 8 do SWZ-projekt umowy.docx
 

Zmiana SWZ:

PDFzmiana SWZ.pdf
 

zał. nr 8 do SWZ- Projekt umowy po zm.

PDFzał. nr 8 do SWZ- Projekt umowy.po zm.pdf
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć realizację zamówienia:

PDFinformacja o kwocie.pdf..pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Unieważnienie postępowania:

PDFunieważ.BIP.pdf
 

Wersja XML