Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bodzanowie

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie

Zakup  fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bodzanowie

niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem:  ZP.OSP/1/2021       

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 20219 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający powierzył wykonanie pomocniczych działań zakupowych osobie trzeciej – Gminie Głuchołazy z siedzibą Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy Rynek 15 , działającej jako pełnomocnik Zamawiającego. Postępowanie przeprowadza: Gmina Głuchołazy, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, REGON: 531412792 tel.: +48 77 4092124 e-mail:  

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSWZ.pdf
 

Załączniki do SWZ nr 2-5:

DOCXzałaczniki do SWZ od 2_3_3a_4_5.docx
 

Załącznik do SWZ nr 6- Projekt umowy:

PDFzał. nr 6 doSWZ -Projekt umowy.pdf
 

Załącznik do SWZ nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Opis techniczny :

DOCXzał. nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Opis techniczny.docx

 

Wyjaśnienia i zmiana SWZ:

PDFWyjasnienia i zm. SWZ.pdf
 

Informacja o kwocie:

PDFinformacja o kwocie.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze oferty:

PDFinformacja o wyborze. strona.pdf
 

Wersja XML