Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja nr 10 dot. poparcia stanowiska pracowników Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zawartego w piśmie z dnia 30 marca 2021 r.

Petycja mieszkańców Miasta i Gminy Głuchołazy w sprawie poparcia stanowiska pracowników Centrum Kultury w Głuchołazach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zawartym w piśnie z dnia 30 marca 2021 r.

My, niżej podpisani, mieszkańcy Miasta i Gminy Głuchołazy, popieramy stanowisko pracowników Centrum Kultury w Głuchołazach wyrażone w piśmie z dnia 30 marca 2021 r. Oceniamy wysoko pracę i zaangażowanie dyrektora Jana Ćwieka na rzecz rozwoju Centrum Kultury i nowo powstałej biblioteki - będącej chlubą naszego miasta.

Jesteśmy zdegustowani postawą zarządu Związków Zawodowych, którego opinia o dyrektorze placówki jest stronnicza, tendencyjna, bezpodstawna i krzywdząca. Oczekujemy, jako obywatele miasta i gminy tworzący zalążek społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem państwa wyborcy, uszanowania naszego zdania w tej sprawie.

My, niżej podpisani, Mieszkańcy Miasta i Gminy Głuchołazy

Petycja na dzień 26 kwietnia 2021 r. zawiera - 469 podpisów na 24 listach załączonych do petycji.

 

PDFPetycja nr 10 dot. poparcia stanowiska pracowników Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zawartego w piśmie z dnia 30 marca 2021 r.pdf
PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia Petycji nr 10 przez Burmistrza Głuchołaz..pdf
PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia Petycji nr 10 przez Radę Miejską.pdf
 

Wersja XML