Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator ds. dostępności

     Na podstawie art. 14 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 (Dz. U. z 2019r. poz. 1696 z póź. zmian.) każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności.

     Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław Orzeł z którym można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres oc@glucholazy.pl lub dzwoniąc pod telefon 77 409 21 42.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

 

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. Poz. 1062 z późn. zm.) przyjmuje się:

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 LP.   Zakres działalności   Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji     Termin
1 Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności Koordynator ds. dostępności

Poinformowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności wraz z danymi do kontaktu

30.09.2020r.
2 Opracowanie planu działania  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator ds. dostępności Opracowanie planu działania, oraz przedłożenie  Burmistrzowi Głuchołaz  celem zatwierdzenia 09.11.2020r.
3 Przegląd i analiza budynków pozostających w administracji UM pod kątem dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej, oraz wydziałów pod katem wymagań dostępności cyfrowej Koordynator ds. dostępności Uzyskanie informacji od administratorów poszczególnych obiektów pod kątem minimalnych wymagań wynikających z zapisów art. 6 ustawy o dostępności 30.01.2021r.
4 Bieżące monitorowanie działań w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz analiza potrzeb Koordynator ds. dostępności Współpraca z Burmistrzem Głuchołaz oraz z Naczelnikami Wydziałów, i jednostek podległych burmistrzowi Cały okres
5 Pozyskanie i weryfikacja danych  w sprawie niedogodności i przeszkód architektonicznych i cyfrowych Koordynator ds. dostępności Uzyskanie danych w zakresie uwag odnoszących się do stwierdzonych realnych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wypracowanie zaleceń  w celu usunięcia tych wad Cały okres
6 Sporządzenie raportu o dostępności Koordynator ds. dostępności Sporządzenie i wysłanie raportu o dostępności, następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 31.03.2021r.

Raporty o stanie zapewnienia dostępności :

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności SM.pdf
PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności UM.pdf
 

 

Wersja XML