Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wsi Konradów

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Konradów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały nr IX/126/19 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Konradów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienioneg planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres umig@glucholazy.pl lub na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wsi Konradów.pdf
 

Wersja XML