Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Listopad

TIFBudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynków jednorodzinnych, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 848/70, 848/99, 848/100, 848/102, 848/103, 848/189, 982/2.tif


TIFZabudowa kontenera technicznego na terenie stacji telekomunikacyjnej w Konradowie dz. nr 688 dla budowy Systemu Łączności Dyspozytorskiej dla Tauron Dystrybucja S.A, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, na działce nr ewid.: 688.tif


PDFPrzebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie oraz budowa miejsc postojowych, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działce nr ewid.: 33.pdf


PDFBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 110/63/40 w m. Bodzanów, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 109/3, 855/1, 981, 983, 995.pdf


PDFBudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, na działce nr ewid.: 504.pdf
 

Wersja XML