Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                           ZP.271.1.20.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

 

   Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach

 

 

Projekt: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UWAGA! Ze względu na sytuację zagrożenia zarażeniem Koronawirusem Zamawiający dopuszcza i zaleca w niniejszym postępowaniu korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis składania ofert i innych dokumentów w formie elektronicznej zawiera SIWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCXogłoszenie w BZP.docx
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ swietlica.doc
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę - Burgrabice OSP, świetlica.pdf
001DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CAŁOŚĆ.zip.001
002DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CAŁOŚĆ.zip.002
003DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CAŁOŚĆ.zip.003
ZIPDOKUMENTACJA ZAKRES DO PRZETARGU.zip
PDFPostanowienie konserwatora - Burgrabice OSP, świetlica.pdf
PDFPrzedmiar - 2020 BURGRABICE_SWIETLICA.pdf
PDFPrzedmiar - 2020 BURGRABICE_SWIETLICA strona tytułowa.pdf
PDFPrzedmiar - uzupełnienie prac - schody do piwnicy - PRZEDMIAR-1.pdf
PDFUmowa na przyłącza - Tauron - Burgrabice 140A.pdf
PDFUmowa na przyłącza - Woda i kanalizacja - Burgrabice 140A.pdf
PDFUmowa o przyznaniu pomocy - świetlica w Burgrabicach.pdf
 

Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniportalu oraz klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_47e76ac1-983d-4bee-9db7-abb66c7a2b05 (1).asc
 

Wyjaśnienia SIWZ:

PDFwyjaśnienia siwz.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCXzmiana ogłoszenia w bZP.docx
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiana SIWZ.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 13.11..doc
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFwyjasnienia i zmiana SIWZ.pdf
 

Wyjaśnienie  SIWZ:

PDFwyjaśnienia SIWZ z dn. 17.11..pdf
PDF2020 BURGRABICE_SWIETLICA przedmiar.pdf
PDF20201112135918400.pdf
PDF20201112140014987.pdf
PDFbadania rezystancji.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.11..doc
 

Zmiana SIWZ:

PDFzmiania SIWZ z 19.11..pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.11..doc
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ wraz z załącznikami:

PDFwyjasnienia i zmiana z 26.11.pdf
PDFPRACE DODATKOWE - uzupełnienie -ok - PRZEDMIAR.pdf
DOCumowa po poprawkach.doc
 

Zmiana (sprostowanie) SIWZ:

PDFsprostowanie.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:
 

PDFinformacja z otwarci aofert.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML