Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające na sołtysa w sołectwie Jarnołtówek

Wyniki wyborów uzupełniających
na sołtysa Sołectwa Jarnołtówek 

 

W dniu 12 września 2021 roku na Sołtysa Sołectwa Jarnołtówek została wybrana Pani Milc Karina.

 


 

Zawiadomienie
 

Wybory na sołtysa Sołectwa Jarnołtówek odbędą się w dniu 12 września 2021 r. niedziela w godzinach od 8:00  do 14:00 w świetlicy wiejskiej

Kandydaci:

 1. Milc Karina

 


 

Zawiadomienie 
 

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 19:00 odbędzie się zebranie sołectwa Jarnołtówek w świetlicy wiejskiej. 

Porządek zebrania:

 1. otwarcie zebrania 
 2. informacja o dacie i trybie wyborów sołtysa
 3. zgłoszenie kandydatów na sołtysa
 4. powołanie komisji wyborczej (3 osoby)
 5. dyskusja
 6. zakończenie zebrania

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi sie wymagana ilość mieszkańców wyznacza się II termin zebrania wiejskiego 26 sierpnia 2021 na godzinę 19:15

PDFUchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Jarnołtówek.pdf
PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających.pdf
PDFOświadczenie kandydata na sołtysa.pdf
PDFLista poparcia na kandydata na Sołtysa.pdf
PDFInformacja RODO dla Sołtysów.pdf
PDFZarządzenie NR 945-PR.215.2020 Burmistrza Głuchołaz z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchylenia wyborów sołtysa.pdf
PDFZarządzenie Nr 1317-PR.313.2021 Burmistrza Głuchołaz w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających i powołania Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
 

Wersja XML