Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Przetarg nieograniczony: Modernizacja mostu w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.18A.2020.JSz    

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Modernizacja mostu w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCOgłoszenie w BZP.doc (113,50KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc (661,50KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PRZEDMIAR Most w Nowym Świętowie.pdf
STWiOR.pdf
dokumentacja.zip
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie.pdf (252,08KB)