Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja dotycząca Nieodpłatnych Porad PrawnychNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY

 

Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2021 r. kontynuowana jest działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33. Punkt prowadzony jest przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych
i Wolontariatu Ziemi Nyskiej z siedzibą ul. Mariacka 6-8 48-304 Nysa.

 

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 12:00

 

UWAGA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 zawieszono osobiste udzielanie nieodpłatnej porady prawnej na terenie Powiatu Nyskiego. Porady udzielane są wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Porady telefoniczne i rejestracja: nr tel. 77 408 50 94

od poniedziałku do środy w godz. 09:00-11:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pk 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  3a. nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

NIE OBEJMUJE SPRAW  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

 

W załączeniu:

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nyskiego w 2021 roku.

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Nyskiego w 2021r..pdf
 

Wersja XML