Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sierpień

PDFWydanie decyzji cel publiczny polegający na : przebudowie linii kablowej 0,4 kV w celu zasilania budynku jednorodzinnego na działce nr 159/27.pdf
PDFBudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego [projektowanego na działce nr 778/1 w m. Głuchołazy] , planowanej do realizacji w m.: Bodzanów, na działkach nr ewid.: 946/44 i 888.pdf
 

Wersja XML