Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja nr 1 w interesie publicznym dot. przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

PDFPetycja nr 1 w interesie publicznym dot. przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem..pdf
PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji nr 1.pdf
 

Wersja XML