Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: Opracowanie wielobr. dokumentacji projektowej dla zad. pn.: Budowa drogi dojazdowej ul. Kr. Jadwigi wraz z droga dojazdową łączącą ul. Kr. Jadwigi z ul. B.Prusa w Gł-zach” wraz z uzysk.decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drog

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 04.06.2020r.

 

ZP.271.2.6.2020.JSz

 

 

           

 

II ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług pod nazwą:

 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Budowa drogi dojazdowej ul. Królowej Jadwigi wraz z droga dojazdową łączącą ul. Królowej Jadwigi z ul. Bolesława Prusa w Głuchołazach” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

 

 

 

Termin złożenia oferty : 16.04.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy (pisemnie) lub na adres poczty elektronicznej : (elektronicznie).

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc (157,50KB)
 

Załącznik nr 1-5 do IWZ:

DOCzałączniki nr 1 -5 IWZ.doc (126,00KB)
 

Załącznik nr 6 do IWZ- Wzór umowy:

DOCzałącznik nr 6- wzór umowy.doc (162,50KB)
 

Załącznik graficzny:

załącznik nr 1.1.png
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie.pdf (375,52KB)