Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy


UCHWAŁA NR XXI/205/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchołazy
 

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Op. dot studium z dn. 3.07.2020.pdf
PDFrysunek studium kierunki załącznik nr 2.pdf
PDFrysunek studium uwarunkowania załącznik nr 3.pdf
PDFtekst studium załącznik nr 1.pdf
PDFUchwała RM nr XXI_205_20 z dnia 27 maja 2020r..pdf
 

Wersja XML