Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwiecień

TIFBudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynków jednorodzinnych, planowanej do realizacji w miejscowości: Konradów, na działkach nr ewid.: 220/20, 542/16, 745.tif
 

Wersja XML