Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwiecień

TIFBudowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania (projektowanych) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, planowanej do realizacji w miejscowości Podlesie.tif
TIFRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych, planowanej do realizacji w miejscowościach: Konradów, na działkach nr ewid.: 573/12, 573/16, 573/19 , Głuchołazy, działka 1697.tif
TIFRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 953/118, 953/142, 898, 970/19 oraz w miejscowości Głuchołazy, na działkach nr ewid. 851, 1937/18, 882.tif
TIFWykonanie odwodnienia drogi gminnej, planowanej do realizacji w miejscowości Wilamowice Nyskie, na działce nr ewid.: 29.tif
 

Wersja XML