Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Luty

PDFRozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 851, 898, 953/118, 953/122, 953/135, 953/142.pdf

PDFBudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów , na działkach nr ewid.: 898, 953/13, 953/31, 953/58, 953/71, 953/113, 953/114.pdf

PDFBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi budynku Centrum Medycznego projektowanego na działkach nr 290/7, 290/8 i 290/9 w Bodzanowie, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 290/4, 789/1.pdf
 

Wersja XML