Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny 2020

Burmistrz Głuchołaz, informuje że Rada Miejska w Głuchołazach nie podjęła uchwały o obniżce ceny skupu drewna będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020rok.

W związku z powyższym:

    W komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. 2019 poz. 1018) ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały  2019 wynosiła 194,24 zł za  1 m3.

PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf
PDFInformacja o lasach IL-1.pdf
PDFZałącznik do DL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania ZDL-1.pdf
PDFZałącznik do DL-1 Dane o przedmiotach zwolnionych ZDL-2.pdf
PDFZałącznik do IL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania ZIL-1 .pdf
PDFZałącznik do IL-1 Dane o przedmiotach zwolnionych ZIL-2 .pdf
PDFZałącznik do IL-1 Dane pozostałych podatników ZIL-3.pdf
 

Wersja XML