Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek rolny 2020

Burmistrz Głuchołaz, informuje że Rada Miejska w Głuchołazach nie podjęła uchwały o obniżce ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na  2020 rok.

W związku z powyższym:

W komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rokpodatkowy 2020(M.P. 2019 poz. 1017) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za1dt..

PDFDeklaracja na podatek rolny DR-1.pdf
PDFInformacja o gruntach IR-1.pdf
PDFZałącznik do DR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania ZDR-1.pdf
PDFZałącznik do DR-1 Dane o przedmiotach zwolnionych ZDR-2 .pdf
PDFZałącznik do IR-1 Dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIR-1.pdf
PDFZałącznik do IR-1 Dane o przedmiotach zwolnionych ZIR-2.pdf
PDFZałącznik do IR-1 Dane pozostałych podatników ZIR-3.pdf
 

Wersja XML