Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Budowa krytego basenu w Głuchołazach

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.27.2019.JSz    

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843

 

na zadanie pn.:

 

 

  Budowa krytego basenu w  Głuchołazach

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCOgłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

w tym:

wzory oświadczeń i dokumentów,

wzór Formularza oferty,

wzór umowy

DOCSIWZ kryty basen.doc
 

Dokumentacja przetargowa:

Dokumentacja projektowa:

1. Specyfikacje:

ZIPGŁUCHOŁAZY_SPECYFIKACJE.zip
 

2. Zgłoszenia-pozwolenie:

ZIPGŁUCHOŁAZY_ZGŁOSZENIA POZWOLENIE.zip
 

3. Projekt budowlany:

ZIPczęść I.zip
ZIPczęść II.zip
ZIPczęść III.zip
ZIPczęść IV.zip
 

stacja trafo:

DOCXE-00-PB_opis techniczny-Głuchołazy.docx
PDFE-00-PB_opis techniczny-Głuchołazy.pdf
ODTE-00-PB_strona tytułowa.odt
PDFE-00-PB_strona tytułowa.pdf
DWGE-01-PB_schemat zasilania stacji STR1 Basen.dwg
PDFE-01-PB_schemat zasilania stacji STR1 Basen.pdf
DWGE-01-schemat zasilania stacji STR1 Basen.dwg
DWGE-02-PB_Schemat układu pomiaru energii.dwg
PDFE-02-PB_Schemat układu pomiaru energii.pdf
DWGE-02-Schemat układu pomiaru energii.dwg
DWGE-03-PB_stacja trafo-rozmieszczenie urządzeń.dwg
PDFE-03-PB_stacja trafo-rozmieszczenie urządzeń.pdf
DWGE-03-stacja trafo-rozmieszczenie urządzeń.dwg
PDFE-04-PB_trasy kablowe.pdf
PDFE-04.rev1 - PB_ trasy kablowe.pdf
PDFoswiadczenie Głuchołazy 2019 przyłącze elektroenerget i trafo.pdf
LOGplot.log
PDFZAŁ NR 1.pdf
PDFZAŁ NR 2.pdf
PDFZAŁ NR 3.pdf
PDFZAŁ NR 4.pdf
PDFZAŁ NR 5.pdf
DWGE-04 - PB_ trasy kablowe.dwg
DWGE-04.rev1 - PB_ trasy kablowe.dwg
DWGGlucholazy_Moniuszki trafo — kopia.dwg
DWGGlucholazy_Moniuszki trafo.dwg
DWGGlucholazy_Moniuszki.dwg
DWGKT-284_PZT_Elektryczne rev 02.dwg
DWGKT-284_PZT_Przekładka docelowo_dla_PZT_rev 01.dwg
DWGpieczątka.dwg
LOGplot.log
JPEGp_0001a1.jpeg
DWGwod-kan podczyt 10.04.2019.dwg
 

załączniki:

ZIPZAŁĄCZNIKI.zip
 

projekt budowy przyłącza SN i trafo

PDFprojekt budowy przyłącza SN i trafo.pdf
 

4. Projekt wykonawczy:

AKPiA:

PDFKT-284 Głuchołazy AKPiA OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFKT-284 Głuchołazy PW schemat AKPiA WYDANY RYS 1.pdf
PDFKT-284 Głuchołazy PW schemat AKPiA WYDANY RYS 3.pdf
PDFKT-284 Głuchołazy PW schemat AKPiA WYDANY RYS 4.pdf
PDFKT-284 Głuchołazy PW schemat AKPiA WYDANY RYS2.pdf
PDFstrona tyt AKPiA.pdf
 

Architektura:

Karty pomieszczeń:

PDFkarta pomieszczenia zadanie III.pdf
PDFkarta pomieszczenia zadanie II.pdf
PDFkarta pomieszczenia zadanie IV.pdf
 

zadanie II pdf:

PDFKT-284 PW II_01_rzut przyziemia.pdf
PDFKT-284 PW II_03_rzut II piętra.pdf
PDFKT-284 PW II_02_rzut poziomu hali basenowej.pdf
PDFKT-284 PW II_05_przekrój R1.pdf
PDFKT-284 PW II_04_rzut dachu.pdf
PDFKT-284 PW II_07_elewacja wejściowa.pdf
PDFKT-284 PW II_06_przekrój B-B r1.pdf
PDFKT-284 PW II_09_elewacja południowa .pdf
PDFKT-284 PW II_08_elewacja wschodnia .pdf
PDFKT-284 PW II_11.1_zestawienie drzwi i ścianek alu .pdf
PDFKT-284 PW II_10_elewacja zachodnia .pdf
PDFKT-284 PW II_12_zestawienie okien .pdf
PDFKT-284 PW II_11.2_zestawienie drzwi i ścianek alu .pdf
PDFKT-284 PW II_14_zestawienie drzwi .pdf
PDFKT-284 PW II_13_zestawienie okien .pdf
PDFKT-284 PW II_16_Balustrada schodów ewakuacyjnych - osie 5,4,3,A.pdf
PDFKT-284 PW II_15_Balustrada klatki schodowej - osie A, B, C, 1.pdf
PDFKT-284 PW II_17_Balustrada głównej klatki schodowej - oś C.pdf
PDFKT-284 PW II_18_Balustrada schodów zewnętrznych - osie 1, F-G.pdf
PDFKT-284 PW II_19_Balustrada na hali basenowej przy widowni.pdf
PDFKT-284 PW II_21_Balustrada klatki schodowej - osie osie 15, C,D.pdf
PDFKT-284 PW II_20_Balustrada tarasu.pdf
PDFKT-284 PW II_23_Balustrada schodów ewakuacyjnych.pdf
PDFKT-284 PW II_22_Balustrada antresoli.pdf
PDFKT-284 PW II_27_Aranżacja rzut.pdf
PDFKT-284 PW II_26_Pomieszczenia biurowe - oś 2,3,4, A, B.pdf
PDFKT-284 PW II_28_Aranżacja widoki ścian.pdf
PDFKT-284 PW II_30_IZOLACJE.pdf
PDFKT-284 PW II_29_Stanowisko kasowe.pdf
PDFKT-284 PW II_32_detal ściany w osi F.pdf
PDFKT-284 PW II_31_detal ściany hali basenowej.pdf
PDFKT-284 PW II_34_Sufity podwieszane Rzut przyziemia.pdf
PDFKT-284 PW II_33_DETALE Mod1.pdf
PDFKT-284 PW II_35_Sufity podwieszane Poziom hali basenowej.pdf
PDFKT_284PW opis zadanie II r2.pdf
PDFKT-284 PW II_36_Sufity podwieszane Rzut II piętra.pdf
PDFwyposażenie Głuchołazy_II etap_.pdf
ZIPKT-284 PW II_24_Łazienka dla osób niepełnosprawnych- I piętro.zip
PDFKT-284 PW II_25_ Łazienka dla osób niepełnosprawnych - I piętro.pdf

 

zadanie III pdf:

PDFkarta katalogowa kwiatek solo .pdf
PDFkarta katalogowa foka i rybka.pdf
PDFkt-284-PW III_ 02_rzut poziomuhali basenowej.pdf
PDFkt-284-PW III_ 01_rzut przyziemia.pdf
PDFkt-284-PW III_ 03_rzut II piętra.pdf
PDFkt-284-PW III_ 05_elewacja wschodnia.pdf
PDFkt-284-PW III_ 04_przekrój A-A r1.pdf
PDFkt-284-PW III_ 10_ Sufity podwieszane Rzut piętra II.pdf
PDFkt-284-PW III_ 06_zestawienie drzwi i ścianek alu.pdf
PDFkt-284-PW III_ 12_detal przelewu Wiesbaden1.pdf
PDFkt-284-PW III_ 11_ Aranżacja.pdf
PDFkt-284-PW III_ 7_ Balustrada klatki schodowej - wieża zjeżdżalni.pdf
PDFkt-284-PW III_ 13_izolacje pomieszczeń mokrych.pdf
PDFkt-284-PW III_ 8_detal basenu rekreacyjnego - schody.pdf
PDFkt-284-PW III_ 9_ Sufity podwieszane Poziom hali basenowej.pdf
PDFkt-284-PW III_ 8_detal basenu rekreacyjnego - schody1.pdf
PDFKT_284PW opis zadanie III R2.pdf
PDFKT_284PW opis zadanie III .pdf
PDFwyposażenie Głuchołazy_III etap_.pdf
 

zadanie IV pdf:

PDFkt-284 PW IV_17_Łazienki dla osób niepełnosprawnych - I piętro - oś F, 13.pdf
PDFkt-284 PW IV_18_ Łaźnia hammam.pdf
PDFkt-284-PW 07 2019 aranż3 _ 0.pdf
PDFkt-284-PW IV_01_rzut przyziemia.pdf
PDFkt-284-PW IV_02_rzut poziomu hali basenowej.pdf
PDFkt-284-PW IV_03_rzut II piętra.pdf
PDFkt-284-PW IV_04_rzut dachu.pdf
PDFkt-284-PW IV_05_przekrój a-a R1.pdf
PDFkt-284-PW IV_07_elewacja zachodnia.pdf
PDFkt-284-PW IV_08_elewacja Wschodnia.pdf
PDFkt-284-PW IV_09_elewacja północna wejściowa.pdf
PDFkt-284-PW IV_10_elewacja południowa.pdf
PDFkt-284-PW IV_11_zestawienie drzwi i ścianek alu.pdf
PDFkt-284-PW IV_12_zestawienie drzwi.pdf
PDFkt-284-PW IV_13_ Balustrada klatki schodowej - osie F, 11, 12.pdf
PDFkt-284-PW IV_14_ Balustrada klatki schodowej - osie 15, C, D.pdf
PDFkt-284-PW IV_15_Balustrada klatki schodowej - oś 15, 14, 13, 12, A .pdf
PDFkt-284-PW IV_16_Balustrada schodów zewnętrznych - oś 9-11, D - F.pdf
PDFkt-284-PW IV_19_Sufity podwieszane Rzut przyziemia.pdf
PDFkt-284-PW IV_20_Sufity podwieszane Poziom hali basenowej.pdf
PDFkt-284-PW IV_21_Sufity podwieszane Rzut II piętra.pdf
PDFkt-284-PW IV_22_Izolacje.pdf
PDFkt-284-PW IV_23_Aranżacja.pdf
PDFKT_284PW opis zadanie IV R3.pdf
PDFwyposażenie Głuchołazy_IV etap_.pdf
 

Instalacje:

ZIPInstalacje.zip
 

Konstrukcja:

PDF PW KO zadanie II:

PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.10.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.11.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.12.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.2 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.2 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.2 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3_ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3_ark.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3_ark.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.10.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.11.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.12.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.13.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.14.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.15.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.16.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.17.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.18.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.19.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.20.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.21.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.22.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.23.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.24.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.25.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.26.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.7.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.8.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4 ark.9.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.1 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.1 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.10.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.11.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.12.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.13.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.14.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.15 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.15 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.15 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.16.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.17.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.18.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.19.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.2 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.2 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.20.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.3 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.3 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.4 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.4 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.7.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.8.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14.9.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.10.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.11.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.12 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.12 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.12 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.13.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.14 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.14 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.6 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.6 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.7.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.8.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.9.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.1_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.1_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.2_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.2_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.17_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.17_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.17_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.17_ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.17_ark.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.19.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.20_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.20_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.20_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.20_ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.20_ark.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.20_ark.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.21_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.21_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.21_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.21_ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.22.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.23.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.24_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.24_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.24_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.24_ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.25_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.25_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.25_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.26_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.26_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.27.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.28.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.29.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.30_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.30_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.30_ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.31.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.32_ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.32_ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.7.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.8.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.9.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - PW KO GŁUCHOŁAZY.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. RYS.13.1.pdf
 

PDF PW KO zadanie IV:

PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.10.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.11.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.12.1 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.12.1 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.12.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.12.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.13.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.14 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.15.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.16.7.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.17.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18 ark.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18 ark.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.18 ark.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.19 ark.1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.19 ark.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.19 ark.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.7.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.8.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO NR RYS.9.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - PW KO GŁUCHOŁAZY.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 1.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 2.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 3.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 4.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 5.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 6.pdf
PDFKT-284 GŁUCHOŁAZY PW KO ZEST. 7.pdf
PDFKT_284 Głucholazy PW KO zestawienie drewna klejonego_blachy trapezowej_zadanie IV.pdf
 

Kotłownia:

ZIPKotłownia.zip
 

Przyłącza:

ZIPPrzyłącza.zip
 

Plansza koordynacyjna:

PDFPlansza koordynacyjna.pdf
 

Przekładki sieci elektroenerg., oświetlenie:

XLSXSpis_zawartości_PW.xlsx
 

PZT:

ZIPPZT.zip
 

Różne:

ZIPróżne.zip
 

Stacja trafo:

ZIPStacja trafo.zip
 

SAP i Oddymianie:

ZIPSAP i oddymianie.zip
 

Technologia uzdatniania wody:

ZIPTechnologia uzdatniania wody.zip
 

Ukształtowanie terenu, drogi, parkingi, chodniki:

ZIPUkształtowanie terenu, drogi, parkingi, chodniki.zip
 

Wentylacja mechaniczna:

ZIPWentylacja mechaniczna.zip
 

5. Przedmiary:

ZIPPRZEDMIARY.zip
 

6. Wnętrza:

ZIPwnętrza.zip
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy targowiska miejskiego:

PDFPFU- targowisko.pdf
 

zgłoszenie budowy:

PDFzgłoszenie budowy.pdf
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ.pdf
 

załącznik do zmiany SIWZ:

DOCumowa po zmianiach 07.11..doc
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Zmiana treści SIWZ II:

PDFzmiana SIWZ II.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP II:

DOCII zmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ:

PDFwyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf
 

Załączniki do wyjasnienia i zmiany treści SIWZ:

Przedmiary:

ZIPzałączniki do wyjaśnienień i zmian SIWZ z 14.11.zip
 

Wykaz osób- zał. nr 6 do SIWZ

DOCzał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób po zmianiach.doc
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP III:

DOCIII zmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Wyjaśnienia treści SIWZ z 18.11.2019r.:

PDFwyjasnienia z 18.11..pdf

Wyjaśnienie treści z dnia 20.11.2019r.

PDFwyjasnienia SIWZ z 20.11..pdf
 

Załacznik do wyjaśnień-Przedmiar:

XMLGłuchołazy_Instalacja wentylacji zadanie II.xml
PDFKT_284_Instalacja wentylacji zadanie II_przedmiar.pdf
 

Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 21.11.2019r.

PDFwyjasnienia SIWZ z 21.11.pdf
 

Wyjaśnienia i zmiania treści SIWZ z 26.11.2019r.

PDFwyjaśnienia i zmiania SIWZ z 26.11..pdf
 

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCIV zmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Zmiana treści SIWZ z dnia 28.11.2019r.:

PDFzmiana SIWZ z 28.11.2019r..pdf
 

załącznik do zmiany - uzupełniony przedmiar pdf:

PDFKT-284_Zagospodarowanie terenu i roboty drogowe_zad.II_k.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCV zmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

wyjaśnienia SIWZ z 29.11.2019r.:

PDFwyjasnienia SIWZ z 29.11.2019r..pdf
 

załącznik do wyjaśnień-uzupełniony przedmiar:

XLSKT_284_Gazowe pompy ciepła_kotłownia.xls
PDFKT_284_Gazowe pompy ciepła_kotłownia_przedmiar.pdf
 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.12.2019r.:

PDFprotokół z otwarcia.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML