Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 984 551 złotych

 

 

ZP.271.1.25.2019.JSz

                                                                   Głuchołazy dnia 23.10.2019r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą:

 

Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

 w wysokości 12 984 551 złotych

 

Zamawiający - Gmina Głuchołazy, informuje, że w dniu 17 października 2019r.  udzieliła zamówienia na zadanie pod nazwą  Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 984 551 złotych, wymienionemu  Wykonawcy:

 

 

Konsorcjum Firm:

Lider: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie

00-844 Warszawa ul. Grzybowska 81

Oddział w Opolu, 45-325 Opole ul. Światowida 2

Członek: Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

48-385 Otmuchów ul. Rynek 1B

 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone było w trybie z wolnej  ręki, gdzie Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec Wykonawcy podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 

W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PDF2019-OJS205-500183-pl.pdf
 

Wersja XML