Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sierpień

PDFRozbudowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku handlowego , planowanej do realizacji w miejscowości Nowy Świętów, na działkach nr ewid.: 224, 225, 227/1, 403, 410.pdf
PDFBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, na działkach nr ewid.: 174/4, 200, 502, 756, 758.pdf
PDFRozbudowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego , planowanej do realizacji w miejscowości Polski Świętów, na działkach nr ewid.: 398/1, 136/2.pdf
PDFBudowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku jednorodzinnego na działce nr 848/97 , planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 756, 848/96, 848/97.pdf
 

Wersja XML