Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sierpień

PDFObwieszczenie Samorządowego Kolegium Odławczego w sprawie uchylenia decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Głuchołaz z 20.02.2019r., nr MP.6733.17.2018 w przedmiocie budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu NYS7006_C.pdf
PDFBudowa sieci wodociągowej dla obsługi działek nr 328/7 i 328/8 w Konradowie, planowanej do realizacji w miejscowości Konradów, na działce nr ewid.: 328/2.pdf
 

Wersja XML