Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.15.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

( w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór formularza oferty, wzór umowy):

DOCSIWZ Toalety.doc
 

Dokumentacja Techniczna:

 

Architektura:

PDF2-A Rzut Dachu.pdf
PDF1-A Rzut przyziemia.pdf
PDF5-A Elewacja Południowa.pdf
PDF4-A Przekrój B-B.pdf
PDF3-A Prekrój A-A.pdf
PDF7-A Elewacja wschodnia.pdf
PDF6-A Elewacja Północna.pdf
PDF9-A Zestawienie Stolarki.pdf
PDF8-A Elewacja zachodnia.pdf
 

Branża elektryczna:

PDFopis elektryka.pdf
JPEGrys e-2.jpeg
JPEGRys e-1.jpeg
JPEGrys e-3.jpeg
PDFspecyfikacja elektryczna.pdf
 

Branża sanitarna:

PDF2-IS CWU.pdf
PDF3-IS- Wentylacja.pdf
JPEGkanalizacja.jpeg
PDFopis techniczny Szkoła Nowy Świętów.pdf
 

Dokumenty:

PDFdokumenty.pdf
PDFkarta obiektu 1.pdf
PDFkarta obiektu 2.pdf
 

Inwentaryzacja:

PDF1-In Rzut Przyziemia.pdf
PDF2-In Elewacje.pdf
PDF3-In Elewacje.pdf
LOGplot.log
 

Konstrukcja:

PDF1-K Rzut Fundamentów.pdf
PDF2-K Rzut Stropu.pdf
PDF3-K Rzut Konstrukcji Stropodachu.pdf
LOGplot.log
 

Opisy:

PDF0a_oswiadczenie_Szkola Now Świętów.pdf
PDF0_metryka_Szkola Now Świętów.pdf
PDF1_PZT_opis_Szkola Now Świętów.pdf
PDF2_inwentarka_Szkola Now Świętów.pdf
PDF3_ARCH_opis_Szkola Now Świętów.pdf
PDF4_KONST_opis_Szkola Now Świętów.pdf
PDF5a_ekspertyza_Szkola Now Świętów.pdf
PDF5b_BIOZ_opis_Szkola Now Świętów.pdf
PDF5_metryczki_DOK FP_Szkola Now Świętów.pdf
 

Zagospodarowanie:

PDFPZT-1 ZProjekt zagospodarowania trenu.pdf
 

Przedmiar:

PDFSzkola N Swietow dobudowa przedmiar.pdf
ATHSzkola N Swietow dobudowa zerowy.ath
 

Specyfikacja:

PDFSTWiO Budowa Nowy Sw.pdf
 

Pozwolenie na budowę:

PDFPOZWOLENIE NA BUDOWĘ.pdf
 

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana siwz.pdf
 

zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia BZP.doc
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybót BIP.pdf
 

Wersja XML