Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.10.2019.JSz    

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

 

 

    Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym wzory oświadczeń i dokumentów, wzór formularza oferty i wzór umowy):

DOCSIWZ zadaszenie.doc
 

Dokumentacja techniczna:

I PZT:

PDF1_PZT_opis_Trybuny.pdf
PDF1PZT rysunek.pdf
 

II Architektura:

PDF1A.pdf
PDF2A.pdf
PDF2_ARCH_opis_Trybuny.pdf
PDF3A.pdf
PDF4A.pdf
PDF5A.pdf
PDF6A.pdf
PDF7A.pdf
 

III Konstrukcja:

PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-01_SCHEMATY.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-02_Stopy.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-03_Rm.W-1.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-04_Rm.W-2.pdf
PDF2016_Zadaszenie trybuny GŁUCHOŁAZY_kon_v.1.0-05_Przekroje.pdf
PDFOpis techniczny z obliczeniami ZADASZENIE TRYBUN - Głuchołazy.pdf
 

IV Elektryka:

PDF1E.pdf
PDFElektryka_opis_Trybuny.pdf
 

V Sanitarka:

PDF1S.pdf
PDF2S.pdf
PDF5_Sanitarka_opis_Trybuny.pdf
 

VI Dokumenty formalno-prawne:

PDF6a_BIOZ_opis_Trybuny.pdf
TIFSKM_C22719020814220.tif
 

VII Specyfikacje:

DOCSTWIORB ZADASZENIE TRYBUN.doc
PDFSTWIORB ZADASZENIE TRYBUN.pdf
 

Decyzja pozwolenie budowlane:

PDFdecyzja pozwolenia budowlanego.pdf
 

Trybuny PZT:

PDFTRYBUNY PZT - 1 CZESC sek 4 do 8-2_WŁAŚCIWY.pdf
 

Zadaszenie -przedmiar:

PDFZADASZENIE_GŁUCHOŁAZY_ PRZEDMIAR I ETAP_WŁAŚCIWY.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinfor. o unieważnieniu.pdf
 

 

 

 

Wersja XML