Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pzretarg nieograniczony: Budowa ul. Fredry, Tuwima, Brzechwy w Głuchołazach w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach”


 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.11.2019.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Budowa ul. Fredry, Tuwima, Brzechwy w Głuchołazach

w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór formularza oferty oraz wzór umowy):

DOCSIWZ ul. Fredry, Tuwima, Brzechwy.doc
 

Dokumentacja przetargowa:

PDFDROGI GLUCHOŁAZY (Brzechwy, Tuwima, Fredry) - PRZEDMIAR wydzielenie 04_2019.pdf
PDFZałącznik Nr 1 - zakres + zestawienie.pdf
PDFopinia geotechniczna.pdf
PDFopis techniczny br. drogowa.pdf
PDFopis techniczny do PZT.pdf
PDFprofil podłużna odcinka F-F.pdf
PDFprofil podłużny odcinka A-A.pdf
PDFprofil podłużny odcinka B-B.pdf
PDFprofil podłużny odcinka C-C.pdf
PDFprofil podłużny odcinka D-D.pdf
PDFprofil podłużny odcinka E-E.pdf
PDFprofil podłużny odcinka G-G.pdf
PDFprofil podłużny odcinka H-H.pdf
PDFprofil podłużny odcinka I-I.pdf
PDFprojekt zagospodarowania terenu - sieci ark. nr 1.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu -sieci arkusz 1 rys.nr 1ZW.pdf
PDFprzekrój konstrukcyjny 1-1.pdf
PDFprzekrój przy murku oporowym MO1.pdf
PDFprzekrój przy murku oporowym MO3.pdf
PDFprzekrój przy murku oporowym MO4.pdf
PDFprzekrój przy murku oporowym MO6.pdf
PDFprzekrój przy murku oporowym MO7.pdf
PDFPZT- branża drogowa -arkusz 2.pdf
PDFPZT-branża drogowa -arkusz1.pdf
PDF10SW.pdf
PDF11SW.pdf
PDF12SW.pdf
PDF13SW.pdf
PDF14SW.pdf
PDF15SW.pdf
PDF16SW.pdf
PDF17SW.pdf
PDF18SW.pdf
PDF19SW.pdf
PDF1SW_Projekt zagospodarowania terenu_b.sanitarna.pdf
PDF20SW.pdf
PDF21 SW.pdf
PDF22SW.pdf
PDF2SW_Projekt zagospodarowania terenu_b.sanitarna.pdf
PDF3SW.pdf
PDF4SW.pdf
PDF5SW.pdf
PDF6SW.pdf
PDF7SW.pdf
PDF8SW.pdf
PDF9SW.pdf
PDFOPIS WYKONAWCZY G+üUCHO+üAZY.pdf
LOGplot.log
PDFopinia geotechniczna.pdf
PDFopis tech. pzt.pdf
PDFopis techniczny do projektu.pdf
PDFopis techniczny do PZT.pdf
PDFprofil podłużna odcinka F-F.pdf
PDFprofil podłużny odcinka A-A.pdf
PDFprofil podłużny odcinka B-B.pdf
PDFprofil podłużny odcinka C-C.pdf
PDFprofil podłużny odcinka D-D.pdf
PDFprofil podłużny odcinka E-E.pdf
PDFprofil podłużny odcinka G-G.pdf
PDFprofil podłużny odcinka H-H.pdf
PDFprofil podłużny odcinka I-I.pdf
PDFRys. nr 3D Przekrój konstrukcyjny.pdf
PDFark1.pdf
PDFark2.pdf
PDFSKMBT_C28016090707410.pdf
PDFSKMBT_C28016090707411.pdf
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFnotatki służbowe i uzgodnienia z Tauron.pdf
PDFprotokół z narady koordynującej.pdf
PDFwypis i wyrys z m.p.z.p.pdf
PDF10 S.pdf
PDF2 S.pdf
PDF3 S.pdf
PDF4S.pdf
PDF5 S.pdf
PDF6S.pdf
PDF7 S.pdf
PDF8 S.pdf
PDF9 S.pdf
PDFOPIS BUDOWLANY GŁUCHOŁAZY.pdf
PDFRys. 1Z Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1.pdf
PDFRys. 2DZ Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2.pdf
PDFspis rysunków.pdf
PDF2Dprojekt zagospodarowania - Arkusz 2.pdf
PDFopis techniczny do PZT.pdf
PDFRys. 1D Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1 do wniosku.pdf
PDFRys. 1D Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1.pdf
PDFRys. 1Z Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1.pdf
PDFRys. 2DZ Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2.pdf
PDFark1.pdf
PDFark2.pdf
RARinwentaryzacja zieleni.rar
PDFSKMBT_C28016090707410.pdf
PDFSKMBT_C28016090707411.pdf
PDFPIANO.PDF
PDFWysiegnik_WRP_1-10-07-5.pdf
PDFP Wykonawczy_KGLUCHOLAZY.pdf
PDF1.E.T.W_Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF2.E.T.W_Projekt zagospodarowania terenu.pdf
LOGplot.log
PDF4E.W profil.pdf
PDF5.E.W. Plan uziemienia.pdf
PDF6.E.W Schemat SN.pdf
PDF7.E.W Schemat ideowy oświetlenia.pdf
PDFKarta katalogowa 1.pdf
PDFKarta katalogowa 2.pdf
PDFKarta katalogowa 3.pdf
LOGplot.log
PDFTabela nr 2.pdf
PDFTabela nr 3.pdf
PDFTabela nr 4.pdf
PDFTabela nr 5.pdf
PDFTabela nr 6.pdf
PDFRys 3E Tabela montażowa SN.pdf
PDF10. D - 07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME.pdf
PDF11. D - 07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf
PDF14. D - 08.02.02 - CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.pdf
PDF18. D - 10.06.01 - PARKINGI I ZATOKI.pdf
PDF19. D - 10.07.01 - ZJAZDY DO GOSPODARSTWI NA DROGI BOCZNE.pdf
PDF2. D - 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.pdf
PDF3. D - 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE.pdf
PDF5. D - 04.07.01a - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2.pdf
PDFSPIS TREŚCI.pdf
PDFD - 01.03.04.pdf
PDFD - 07.07.pdf
PDFSpecyfikacja SN głuchołazy.pdf
PDFSTWiOR br sanitarna.pdf
PDFP Budowlany_Glucholazy.pdf
PDF1.E_Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF2.E.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF3.E. Schemat ideowy oświetlenia.pdf
 

Zmiana Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

PDFzmiana treści SIWZ.pdf
DOCzałacznik nr 5 zmiana.doc
DOCwzór umowy po zmianach.doc
 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II:

PDFzmiana treści SIWZ II.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia BZP.doc
 

Wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III:

PDFwyjaśnienia i zmiana SIWZ III.pdf
 

Załącznik do wyjaśnień -przedmiar robót:

PDFPRZEDMIAR ROBÓT_2.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia BZP II.doc
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinfor. z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf
 

Wersja XML